Plastická chirurgie Klinika plastické a estetické chirurgie – MEDICOM VIP Klinika plastické a estetické chirurgie – MEDICOM VIP

Členství

 • Společnosti plastické chirurgie
 • Společnosti chirurgie ruky
 • Společnosti popáleninové medicíny
 • Společnosti estetické chirurgie
 • Společnosti využití laserů v medicíně ČLS JEP
 • Presidentka České společnosti pro léčbu rány


 

Publikační činnost

 • Franců M.: The bond of Staphylococcin A to cells of Bacteria Staphylococcus Aureus, Scripta Medicina 52 (1979, 7, 423-430).
 • Brychta P., Klimšová J., Franců M.: Effect of local Apllication of Jodonal B and Persteril in artificially generated and infected wounds in Quineapig, Scripta medica 56 (198, 1983, 5, 289-298).
 • Válka J., Holuša P., Franců M., Samohýl J.: Mamma Reconstruction, Klinická onkologie 2 (1993, 39-42).
 • Holuša P., Válka J., Franců M.: Breast reconstruction, Klinická onkologie 2, (1993, 39-42).
 • Weber P., Polcarová V., Franců M., Brychta P.: Decubitus - preventivní opatření a léčba, Zdravotnické noviny 9, (2000, 4-5).
 • Ševčík P., Černý V., Vítovec J.: Intenzivní medicína, Galén 2000.
 • Riebelová V., Válka J., Franců M.: Dekubity prevence a chirurgická léčba, Acta facultatis Medicae, Masarykova univerzita 1992, 100 + 44 stránek, II. vydání Galén 2000.

MUDr. Milada Franců, Ph.D.

Primářka kliniky plastické a estetické chirurgie MEDICOM VIP, Brno

Než v roce 1981 odstartovala dráhu lékařky, studovala na Lékařské fakultě Masarykovy univerzity v Brně. Ve stejném roce získává Nobelu cenu za lékařství americká dvojice neurochirurgů Hubel-Wiesel, kteří lidstvo obohatili novými poznatky z oblasti mozkových buněk. Ihned po nástupu na brněnskou Kliniku plastické a estetické chirurgie ukázala, že ona má pro změnu buňky na chirurgii  a  vysloužila si uznání svých zkušenějších kolegů, s nimiž zažila “cinkání klíči” v roce 1989, a kteří byli svědky nejprve její atestace z chirurgie a poté i atestace z plastické chirurgie. Zde setrvala až do roku 1995, kdy přestoupila na Kliniku popálenin a rekonstrukční chirurgie FN Brno.

Rok 1995 pro ni byl z hlediska budoucí kariéry klíčový, protože získala licenci ČLK pro soukromou praxi v oboru plastická chirurgie. Tu si nakonec i ve stejném roce otevřela a doposud ji úspěšně provozuje.

S blížícím se koncem druhého tisíciletí se stává členkou celé řady profesních společností.  Respekt, který si ve své specializaci za léta své praxe vydobyla, ji vynesl do předsednické pozice České společnosti pro léčbu rány.

Ve stejné době horlivě publikuje. Za zmínku stojí například spolupráce na monografii o laserové estetické chirurgii, intenzivní medicíně či dekubitách prevence a chirurgické léčbě. Plodná publikační léta podtrhují práce na publikacích o léčbě ran v mokrém prostředí a o své zkušenosti s komplexní terapií chronických ran se společně s kolegy podílí ve stejnojmenné knize.

Ani v první dekádě nového milénia neslevuje ze svého pracovního tempa a přijímá místo primářky Klniky popálenin a rekonstrukční chirurgie v Brně, kde setrvává až do roku 2009. Jako primářka skládá atestaci z popáleninové medicíny a získává titul Ph.D.

Už jako velmi zkušená a renomovaná přijala v roce 2010 pozici primářky kliniky plastické a estetické chirurgie MEDICOM VIP, kde pracuje až do dnešních dnů.